Här finner du information om alla våra vackra
platser runtom i Sörmland samt biljettinformation för de platser som har konserter 2021.

Nyköpings teater
nr 9 på kartan

Nyköpings Teater, som ritades av arkitekt G E Westermark, invigdes 1884. Salongen har 244 plat-
ser i renoverade sammetsstolar. En riktig pärla bland småteatrar byggda i slutet av 1800-talet.
Teatern har ett vackert läge i teaterparken.

Biljetter: Pris: 250 kr.
Medlemmar i Föreningen: 200 kr.
Skolungdom gratis.
Bli medlem i Nyköpings Kammarmusikförening 
Medlemsavgift 2021: 100 SEK
info@nykopingkammarmusik.se
Swish: Tel: 123 545 5183
eller Postgiro 53 18 86-0

22 augusti - Såsom i en spegel med DUO SPECCHIO - Nyköpings teater

Follökna
nr 2 på kartan

Follökna, vackert beläget vid sjön Nedingens strand, anses ha anor från medeltiden. Första gången gården nämns i skrift
är under 1420-talet men ägarlängden kan dock följas först från mitten av 1500-talet. 1560 var Follökna sätesgård för Christoffer Persson,
 kronofogde i Oppunda härad. Gården såldes därefter till hertig Karls gemål, sedermera drottning Christina den äldre, som köpte gården för sina privata medel. Bland senare ägare märks häradshövdingen Jonas Kranck, senare adlad Stiernstolpe. Han lyckades rädda Follökna undan reduktionen enligt kungliga reduktionskollegiets beslut 1695, med argumentet att gården såsom drottning Christinas privata egendom inte kunde anses ha varit kro- noegendom.
Nuvarande byggnader är uppförda under 1860-talet. Corps-de-logiet har även fått en tillbyggnad under 1930- talet.
 Gården ägs sedan 1963 av en ideell förening och drivs främst som kursgård och gästhem. Konserterna äger rum i parken och i corps-de-logiet.
Inga konserter 2021

 

Spetebyhall.
nr 4 på kartan

Spetebyhall uppfördes omkring 1870 av hovarki tekten Emil Victor Langlet som ritade flera herrgårdar och slott samt s.k. cent ralkyrkor. Till hans främsta verk räknas Stortingsbyggnaden i Oslo. Spetebyhall, som med sina fyra torn utgörett slott i miniatyr, är typiskt för det sena 1800-talets franska i nyrenässansstil. Det är byggnadsmin- nesmärke sedan 1996 och har på senare tid genomgått en renovering.
I en del av ekonomibyggnaderna driver de nuva- rande ägarna det anrika Jones Antikvariat,
som sedan 1948 varit beläget i centrala Stockholm. I Antikvariatet visas en samling böcker av bl a fru Mathilda Langlet,f ör fattare och feminist, samt sonen Valdemar, mest känd för sina rädd- ningsaktioner i Budapest under andra världskriget.Konsertinstrumentet är byggt av Kilströms Klafvessinmakeri efter förebild av en tvåmanualig cembalo byggd av Couchet- Taskin
som finns hos Stiftelsen Musikkulturens Främjande.
Inga konserter 2021
 

Julita
nr 3 på kartan

Julita gård är en her rgård i Julita socken i Katrineholms kommun i Södermanland. Gården omfattar idag cirka 2 200 hektar mark, fyra öar i Hjälmaren, fiskevatten i Öljaren och Hjälmaren och mer än 360 byggnader. Huvudbyggnaden ligger med gårdsplan som vetter ner mot sjön Öljaren.
Omkring 1180 blev Julita gård platsen för Julita kloster när kung Knut Eriksson delvis skänkte, delvis bytte Julita till cisterciens-      orden. Den siste private ägaren Arthur Bäckström skapade på Julita en museianläggning som sedermera testamenterades till Nordiska Museet och
 övergick i dess ägo 1941.

ÅRLIG KAMMARMUSIKFESTIVAL 2021 (dag1) den 31 juli
Museibyggnaden.
Filip Draglund, trumpet
Carl Pontén, piano
Musik av Hindemith, Enescu, Ravel, Piazzolla m.fl
------------------------------------------------------------------
ÅRLIG KAMMARMUSIKFESTIVAL (dag 2) den 7 augusti
Erika Sunnegårdh, sopran
Carl Pontén, piano
Musik av Stenhammar, Nyström, Brahms, Sondheim m.fl
----------------------------------------------------------------
ÅRLIG KAMMARMUSIKFESTIVAL (dag 3) den 14 augusti
Trio Skandinavia
Kern Westerberg, violin
Daniel Hormazabal, piano
Theodor Lyngstad, cello (ersätter Amalie Stalheim)
Musik av Maier, Klouda & Brahms

---------------------------------------------------------------------------------------
Biljettförsäljning & Konsertinfo
Biljetter på www.universe.com, sök på Julitafestivalen och Katrineholms kommun.
Biljetter kan även köpas genom Katrineholms turistinformation tfn. 0150- 44 41 40
Begränsat antal platser beroende av gällande rekommendationer.
Stolarna är utplacerade på behörigt avstånd i lokalen.
Konserterna börjar kl. 17 och pågår till ca kl. 18 utan paus. Insläpp från 16.30.
Pris: 200 kr, ungdom – 20 år gratis

Stora Djulö
nr 5 på kartan

Stora Djulö är en herrgård som ligger vid Djulösjön söder om Katrineholm i Katrineholms kommun i Södermanlands län.
Nuvarande huvudbyggnaden härrör från 1720-talet och för- värvades av Katrineholms stad 1935. På platsen för dagens huvudbyggnad fanns tidigare ett bostadshus som delvis finns kvar
in husets norra del. Det nuvarande corps-de-logi tillkom på 1720-talet när Erik von Fitinghoff var ägare. Huset är av sten och byggt i vinkel. Det har två våningar och ett högrest säteritak i tidstypisk karoli-nerstil. Troligtvis har huset varit längre. Den nedre våningen var helt avsedd för tjänstefolket. Här fanns köksregionerna, handkammare och kanske tvättstugan. I dag ligger här Djulö herrgårdscafé.
Inga konserter 2021
 

Stålboga
nr 6 på kartan

Stålboga är beläget på en halvö i sjön Eklången. Området är en typisk skogstrakt med bergsbruk som dominerande näring i äldre tider.
Även järnvägen trafikerade området med egen station. Egendomen blev säteri 1650, utfärdat av drottning Kristina.
Tackjärn framställdes under hela 1700- och 1800 talet i underliggande masugnen Björndammen och diverse järnprodukter
förädlades på bruket. Den karolinska bruksherrgården brann ner någon gång i slutet av 1800 talet då även bruksverksamheten lades ner. Den nuvarande ägaren till egendomen, Nils Juto, har på många sätt återskapat bruksmiljön. Det största projektet vid sidan av flytten av gårdens manbyggnad (Tunafors bruksherrgård) har varit uppförandet av en musikpaviljong i parken vars inredning är originalinredning från det stora De Geerska palatset vid Västra Trädgårdsgatan i Stockholm.
Inga konserter 2021
 

Hjortensbergskyrkan
nr 8 på kartan

Hjortensbergskyrkan invigdes till advent 1973 efter att man i drygt tio år diskuterat tillblivelsen av en gemensam kyrka för tre
frikyrkosamfund. Kyrkan ritades av arkitekten H. Haubro Nielsen för detta ändamål. Kyrkans innertak har konstruerats
med hjälp av en akustikkonsult vilket gör att hörbarheten är mycket god. Hjortensbergskyrkan används inte bara i
den egna kyrkliga verksamheten utan externa konsertarrangemang förekommer. Akustiskt passar kyrkan mycket bra till kammarmusik.
14 november, kl 16.00 -  BachensembleN
                                        Agnes Lindberg  (sopran, violin)
                                        Anette Kumlin (oboe, oboe d´amore)
                                       Åsa Karlberg (flöjt)
                                       Suzanna Kroon-Hahr (cembalo)
                                       Olle Lindberg (kontrabas, gitarr, arrangör)

Ekensholm
nr 1 på kartan

Ekensholm ligger i Dunker mellan Malmköping och Stjärnhov och omnämns 159 3 som Holmen under Ökna kyrkohemman. Den karolinska herrgården uppfördes 1680 av Nils Erdtman Schönberg som var ståthållare i Stockholm. Nuvarande huvudbyggnad i nyklassicistisk italiensk stil med praktfulla joniska kolonner uppfördes 1827–1830 av den bereste Knut Kurck, sannolikt assisterad av Fredrik Blom. Kurck, bördig från Hedensö i Näshulta, tjänstgjorde vid Royal Suédois i Strasbourg, gifte sig med Gustava von Siegroth som ägdeHolmen och ändrade gårdsnamnet till Ekensholm i samband med slottsbygget.
1898 förvärvades Ekensholm med Ökna av Henrik och Eva von Stockenström som med arkitekten Agi Lindegren gestaltade den stora trapphall som utgör konsertsalen.
Stockenströms barnbarnsbarn Archie Douglas med maka Walburga arrangerar sommarkonserter där sedan 2002 med bland andra Dan Laurin, Jacob Henriques, Göran Söllscher och Malena Ernman.

2021 firas äntligen 251-åringen Beethoven i Sörmland genom dessa tre lysande musiker.
De gör det på ett unikt sätt genom att använda ett original - en Broadwood-flygel liknande Beethovens från 1802
Att spela Beethoven på originalinstrument betyder att man både som musiker och lyssnare kan 
komma närmare Beethovens värld.
Han skrev musiken på ett sådant instrument, inte på en stor och tung Steinway-flygel.
Beethovens pedalering, fingersättning och artikulation är möjliga bara på ett originalinstrument.
Likaså visar
sopranen Kristina Hammarström att röstens estetik var något annat än det vi är 
vana vid idag. Dessutom spelar Maria Lindal på en violin med sensträngar.

Välkomstdrink från kl 18.15. I pausen finns kaffe eller saft med kakor för 50 kr
Biljetter à 300 kr via nortic.se

 

Musikens hus
nr 11 på kartan

Musikens Hus är en centralt belägen konsertlokal mitt emot Gröna Kulle i Katrineholm. Lokalen tar ca 150 konsertbesökare.
Byggnaden var från början en Baptistkyrka uppförd 1935 av arkitekten Birger Lindberg (1902–1975).
1990 gick kommunens baptist- och missionsförsamlingarna samman i ett ekumeniskt samfund med hemvist i Mariakyrkan. Eftersom Katrineholm var i behov av en konsertlokal beslutade kommunfullmäktige i mars1994 att förvärva Baptistkyrkan. Ett omfattande renoveringsarbete av huset kunde därmed vidtas. I december 1994 samlades kommunens musikorganisationer och bildade Musikens Hus
Akademien med uppdrag att förvalta byggnaden med syftet att främja musiklivet i Katrineholms
kommun. I februari 1995 kunde Musikens Hus invigas för sitt ändamål.

Vi inleder i augusti 2021 med att för första gången genomföra det nya konceptet Katrineholms kammarmusikdagar med konserter tre dagar i rad och fortsätter sedan med ytterligare en konsert i augusti, en i oktober och en i november.

Katrineholms Kammarmusikdagar 2021 -( rätta tider kommer till senare)
Höör Barock
Framför musik av Vivaldi, Torelli och Samartini
Per Gross, blockflöjter och Johan Hansson Lindström, orgel
”Drottningen och Näktergalen”
Bachensemblen
”Fader och söner Bach”

28/8 Viktoria Stjerna, violin och Emma Johansson, piano
24/10 - Lilla Akademien
14 /11 - De Geer-kvartetten

Nina Söderberg, violin, Nanako Akai,viola, Mikaela Grönberg,cello och Carl Pontén, piano

Gamla tingshuset
nr 10 på kartan

Tingshuset uppfördes i nationalromantisk stil (arkitekt Carl Westman) och invigdes 1911. I huset är det paradrummen foajén och tingssalen som är rikt dekorerade. Den stora tingssalen är över två våningar hög och med ett enda stort spetsbågigt fönster. Byggnaden är numera i privat ägo.
Inga konserter 2021

Östra Vingåkers kyrka
nr 7 på kartan

1642 invigdes ett kapell på samma plats som den nuvarande kyrkan ligger. Vingåkers socken var stor och en kyrka behövdes i den östra delen. Kapellet blev snart för trångt och byggdes om till en större kyrka i sten, som invigdes Allhelgonadagen den 1 november 1753. Kyrkan är ljus, låg korsformad 1700-talskyrka utan torn. Klockorna är fyra till antalet, ovanligt många för en landsortskyrka, och gjutna under 1700-talet. De hänger i det östra av de två stenhusen invid kyrkan. Under 1700-talet användes den nedre delen till spannmålsmagasin. I koret finns två dopfuntar. Den ena av röd kalksten och grå sandsten, den andra av trä i vitt och guld.
Inga konserter 2021