Katrineholms Kammarmusikförening, tillsammans med Julitafestivalen, Nyköpings Kammarmusikförening,
Ekensholms Slott, Follökna, Spetebyhall och Stålboga, kommer att ge ut en katalog över musikarrangemang
som kommer att genomföras på Sörmländska kulturmiljöer under sommarhalvåret. Vidare kommer vi också
att upprätta en hemsida, för att elektroniskt kunna sprida samma budskap och också ha en interaktiv kontakt
med de som vill besöka oss.
Katalogen kommer att tryckas tyckas i ca 10.000 ex och spridas i Mälardalen samt storstäder som Stockholm,
Norrköping, Örebro etc.

Vad är syftet med projektet?
Svar: Syftet med projektet är att turister och musikälskare ska få kännedom om utbudet av musik samt den
kultur som de olika konsertplatserna erbjuder. Genom projektet är det troligt att kulturutbudet kommer att
öka och att fler får tillgång till den tack vare katalog och hemsida.
Vad är bakgrunden till projektet?
Svar: Bakgrunden till att vi vill skapa denna katalog är att samtliga av oss arrangörer av kammarmusik
tidigare har presenterats i en katalog producerad av Scenkonst Sörmland, "Musik på slott och herresäten". Vi
får inte längre bli presenterade i denna katalog, då vi inte väljer artister som Scenkonst Sörmland står som
producent för. Samtliga av oss arrangörer har valt artister som vi anser har har en mer passande repertoar för
de lokaler och de miljöer vi representerar.