Musik

i sörmländska kulturmiljöer

       Välkommen

till en spännande och innehållsrik sommarserie där fria ideer och mångfald har fått sätta sin prägel på musikutbudet. Många hörn av vårt vackra Sörmland finns representerade. Vad kan vara bättre än att få lyssna till skön musik i dessa unika miljöer?
Vi som medverkar har gått samman som fristående arrangörer där var och en ansvarar för sitt/sina evenemang enligt den information som finns på respektive arrangörs sida.
        
 Varmt välkommen !

CULTURUM NYKÖPING

FOLLÖKNA

HÖGSJÖ GÅRD

STORA DJULÖ

HJORTENSBERGSKYRKAN

Biljettinformation hittar ni på de olika platserna

              Musik 
     2018

 

SPETEBYHALL

JULITA

STÅLBOGA

EKENSHOLM

Vi önskar er hjärtligt välkomna!