Musik

i sörmländska kulturmiljöer

       Välkommen

till en spännande och innehållsrik sommarserie där fria ideer och mångfald har fått sätta sin prägel på musikutbudet. Många hörn av vårt vackra Sörmland finns representerade. Vad kan vara bättre än att få lyssna till skön musik i dessa unika miljöer?
Vi som medverkar har gått samman som fristående arrangörer där var och en ansvarar för sitt/sina evenemang enligt den information som finns på respektive arrangörs sida.
        
 Varmt välkommen !

KALENDARIUM 2019

24/6  BachEnsembleN Sörmland Ekensholm
29/6  Ola Karlsson & Valeria Resjan Vängården Follökna
7/7    Andrea Bischoff, Edith Barlow, Carl Pontén Östra Vingåker kyrka
13/7  Sturfält & Blüthner 1868 Spetebyhall
14/7  Yuki Ishihara & Ken Nakasako Julita
21/7  Miranda Heldt & Carl Pontén Julita
28/7  Trio Ashkenazy, Rasten, Pontén Julita
4/8    Carlos Llama, Sofia Cabruja Julita
8/6, 28/6, 12/7 Edith Barlow & Carl Pontén Julita
10/8  Stina Hellberg Agback & Eva Lindal Hjortensbergskyrkan
11/8  Anna Kruse & Stina Ekblad Hjortensbergskyrkan
16/8–18/8 Swedish International Duo Competition Musikens Hus
11/8   Edoardo Catemario Julita
17/8   Lövstabruks Kammarsolister Gamla Tingshuset
17/8   Nils Gustén & Elisabeth Boström Stålboga
18/8   Katarina Pilotti & Victoria Palmer Hjortensbergskyrkan
24/8   Johannes Held & Daniel Beskow Stålboga
29/8   BachEnsembleN Sörmland Stora Djulö
7/9     Ingrid Tobiasson & Mattias Böhm Stålboga
15/9   Anne Holmer & Kandels Kapell Nyköpings teater
20/10 Marco Schiavo & Sergio Marchegiani Musikens Hus
17/11 Klarakvartetten Nyköpings Teater

 NYKÖPINGS TEATER

FOLLÖKNA

STORA DJULÖ

HJORTENSBERGSKYRKAN

MUSIKENS HUS

ÖSTRA VINGÅKERS KYRKA

   Musik  2019
 

Biljettinformation hittar ni på de olika platserna

SPETEBYHALL

JULITA

STÅLBOGA

EKENSHOLM

GAMLA TINGSHUSET

Vi önskar er hjärtligt välkomna!